مجاهد http://www.azarpajang.ir 2018-11-12T22:25:09+01:00 text/html 2018-10-30T13:13:04+01:00 www.azarpajang.ir عکس نوشته های جدید عاشقانه و غمگین برای عکس پروفایل http://www.azarpajang.ir/post/17 حتما تا به حال شده که با توجه به حس و حالی که داشتید، عکس پروفایل خودتون رو در شبکه های اجتماعی مختلف مانند تلگرام، اینستاگرام، واتساپ و... تغییر بدید. در سایت کافه پیکس شما میتوانید مجموعه ای کامل از عکس نوشته های زیبا و جدید در موضوعات مختلف پیدا کنید و به عنوان عکس پروفایل خودتون استفاده کنید.سایت کافه پیکس دارای دسته بندی های گوناگون در زمینه <a href="http://cafepix.ir/"><strong>عکس نوشته</strong></a> می باشد، مانند: عکس نوشته عاشقانه، عکس نوشته غمگین، عکس نوشته آهنگ های مختلف، عکس نوشته مرتبط با خدا، عکس نوشته های خنده دار، مذهبی، مناسبتی، تولد و...چند نمونه از عکس نوشته های موجود در کافه پیکس:<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://cafepix.ir/category/romantic/">عکس نوشته عاشقانه</a></strong>&nbsp;دل من با دل تو خوشه بدجوری دوریت منو میکشه برای پروفایل</p><div align="center"><img class="aligncenter" title="عکس نوشته عاشقانه&nbsp;دل من با دل تو خوشه" src="http://cafepix.ir/wp-content/uploads/2018/08/romantic_0002_cafepix.ir_.jpg" alt="عکس نوشته عاشقانه&nbsp;دل من با دل تو خوشه" width="450" height="450"></div><p style="text-align: center;"><a href="http://cafepix.ir/category/sad/"><strong>عکس نوشته غمگین</strong></a> پاییزی،&nbsp;&nbsp;پاییز اومده، پی نامردی…</p><div align="center"><img class="aligncenter" title="عکس نوشته غمگین پاییزی،&nbsp;&nbsp;پاییز اومده، پی نامردی" src="http://cafepix.ir/wp-content/uploads/2017/09/sad_0008_shajarian_ahay_khabardar_cafepix.ir_.jpg" alt="پاییز اومده، پی نامردی" width="450" height="517"></div> text/html 2013-04-24T10:56:39+01:00 www.azarpajang.ir شهید مطهری و بیان سوابق خدمت زن در خانواده http://www.azarpajang.ir/post/16 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>طلاق‏های ناجوانمردانه علاوه بر انحلال كانون مقدس‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خانوادگی اشكالات خاصی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>برای شخص زن بوجود می‏آورد كه نباید آنها را</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نادیده گرفت . زنی سالها با صمیمیت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خانه مردی زندگی میكند و چون میان او و خودش دوگانگی قائل نیست و آن‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خانه را</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خانه خود و لانه خود میداند منتهای خدمت و مجاهدت را برای سر و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سامان دادن به</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آن خانه بكار میبرد . غالبا زنها ( به استثنای زنان باصطلاح‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>طبقات متجدد شهری</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> " </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>كار خدمت و زحمت و صرفه‏جوئی در خوراك و لباس و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>هزینه خانه را بجائی میرسانند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>كه خود مردان را ناراضی میكنند ، از آوردن‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خدمتكار بخاطر اینكه در هزینه زندگی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>صرفه‏جوئی شود مضایقه مینمایند . نیرو</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>و جوانی و سلامت خود را فدای خانه ولانه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>و آشیانه و در واقع فدای شوهر</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>میكنند . اكنون فرض كنید شوهر چنین زنی پس از</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سالها زندگی مشترك ،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>هوس زن نو و طلاق همسر كهنه بسرش میزند و میخواهد زن نو را</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به لانه و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آشیانه زن اول كه به قیمت عمر و جوانی و سلامت و آرزوهای بر باد رفته</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>او</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تمام شده بیاورد . میخواهد با محصول دسترنج زن اول با زن دیگر عیاشی و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>هوسرانی كند ، تكلیف این كار چیست ؟</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اینجا دیگر تنها مسئله بهم خوردن كانون</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خانوادگی و گسیخته شدن رابطه‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>زوجیت مطرح نیست كه گفته شود ناجوانمردی شوهر مرگ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ازدواج است و تحمیل‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>زن بمرد ناجوانمرد دون شأن و مقام طبیعی زن است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مسئله دیگری مطرح است : مسئله آواره و بی آشیانه شدن ، مسئله تحویل‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دادن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آشیانه خود ساخته را برقیب ، مسئله هدر رفتن رنجها و كارها و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>زحمتها و خدمتها</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مطرح است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شوهر و كانون خانوادگی و خاموش شدن شعله حیات خانوادگی به جهنم ، هر</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>انسانی لانه و آشیانه‏ای می‏خواهد و به لانه و آشیانه‏ای كه به دست خود برای‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خود ساخته است علاقه‏مند است . اگر مرغی را از خانه و لانه‏ای كه برای خود</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ساخته است بیرون كنند از خود دفاع میكند ، آیا زن حق ندارد از لانه و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آشیانه خود دفاع كند ؟ آیا این كار از طرف مرد ظلم واضح نیست ؟ اسلام از</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>این نظر چه فكری كرده است ؟</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بعقیده ما این مشكله كاملا قابل توجه است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>غالب ناراحتی‏هائی كه‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بواسطه طلاق‏های ناجوانمردانه صورت میگیرد از این ناحیه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>است . در اینگونه‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>موارد است كه طلاق تنها فسخ زوجیت نیست ، ورشكستگی و نابودی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>زن است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اما همانطوری كه در متن پرسش اشاره شد ، مسئله خانه و آشیانه با</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مسئله‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>طلاق دو تاست ، این دو را از یكدیگر باید تفكیك كرد . از نظر اسلام و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مقررات اسلامی این مشكل حل شده است . این مشكل از جهل بمقررات اسلامی و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سوء استفاده مردان از حسن نیت و وفاداری زنان بوجود آمده است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A href="http://www.mojahed12.mihanblog.com/" target=_blank><IMG border=0 alt="وبلاگ مجاهد - Www.Mojahed12.MihanBlog.Com" src="http://www.drmgangineh.com/img/Weblogs/Mojahed/Shahid-Motahari_Www.Mojahed12.MihanBlog.Com(14).jpg"></A></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>این مشكل از</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آنجا پیدا شده كه غالبا مردان و زنان گمان میكنند كار و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خدمتی كه زن در خانه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مرد میكند و محصولی كه از آن كارها پدید می‏آید به‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مرد تعلق دارد ، بلكه گمان</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>می‏كنند مرد حق دارد كه به زن مانند یك برده‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یا مزدور فرمان دهد و بر زن واجب</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>است كه فرمان او را در این مسائل‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بپذیرد . در صورتی كه مكرر گفته‏ایم كه زن از</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نظر كار و فعالیت آزادی‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>كامل دارد و هر كاری كه می‏كند بشخص خود او تعلق دارد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>و مرد حق ندارد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بصورت یك كارفرما در مقابل زن ظاهر شود . اسلام با استقلال</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اقتصادی كه به‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>زن داده و به علاوه هزینه زندگی او و فرزندانش را بعهده مرد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>گذاشته است‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به او فرصت كافی و كامل داده كه خود را از</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> نظر مال و ثروت و امكانات یك زندگی آبرومندانه از مرد مستغنی نماید</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بطوری كه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>طلاق و جدائی از این نظر برای او نگرانی به وجود نیاورد ، زن‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تمام چیزهائی كه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خود برای لانه و آشیانه خود فراهم آورده باید متعلق بخود</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بداند و مرد حق ندارد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آنها را از او بگیرد . اینگونه نگرانیها در</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رژیمهائی وجود دارد كه زن را مجبور</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به كار كردن در خانه شوهر میدانند و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>محصول كار او را هم متعلق به شوهر میدانند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نه بخود او . نگرانیهائی هم كه‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در میان مردم ما وجود دارد غالبا ناشی از جهالت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>و بی خبری از قانون‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اسلامی است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>علت دیگر این ناراحتی‏ها سوء استفاده مرد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از وفاداری زن است ، برخی از</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>زنان نه بخاطر بی خبری از قانون اسلام بلكه بخاطر</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اعتماد بشوهران در خانه‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آنها فداكاری می‏كنند . دلشان می‏خواهد حساب من و تو</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در كار نباشد . سخن‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مال من و تو در میان نباشد . از اینرو در فكر خود و در فكر</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>استفاده از</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>فرصتی كه اسلام به آنها داده است نمی‏افتند . یك وقت چشم باز</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>می‏كنند كه‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>می‏بینند عمر خود را در فداكاری برای یك عنصر بی وفا صرف كرده‏اند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>فرصتهای كافی كه اسلام به آنها داده است از كف داده‏اند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اینگونه زنان</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از اول باید توجه داشته باشند كه " چه خوش بی مهربانی‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از دو سر بی " اگر بناست</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>زن از حق شرعی خود در اندوختن مال و ثروت و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تشكیل لانه و آشیانه بنام خود صرف</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نظر كند و نیروی كار خود را هدیه مرد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نماید . مرد هم در عوض به حكم " « و اذا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>او ردوها »" باید به همان اندازه یا بیشتر بعنوان</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>هدیه و بخشش نثار زن‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نماید ، در میان</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مردان با وفا همیشه معمول بوده و هست كه در عوض فداكاریها و خدمات‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>صادقانه زن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>، اشیاء گرانبها و خانه و یا مستغل دیگری به زن خود هدیه‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>كرده‏اند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بهر</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حال مقصود اینست كه مشكله بی آشیانه شدن زن بقانون طلاق مربوط</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نیست . تغییر</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>قانون طلاق آنرا اصلاح نمی‏كند . این مشكله بمسئله استقلال و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>عدم استقلال</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اقتصادی زن مربوط است و اسلام آنرا حل كرده است . این مشكله‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در میان ما از بی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خبری گروهی از زنان از تعالیم اسلامی ، و غفلت و ساده‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دلی گروهی دیگر ناشی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>میشود . زنان اگر به فرصتی كه اسلام در این زمینه به‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آنها داده است آگاه شوند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>و در فداكاری و گذشت در راه شوهر ساده دلی‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نشان ندهند این مشكل خود بخود حل</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شده است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> .</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>منبع: كتاب </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نظام حقوق زن در اسلام</SPAN></P></SPAN> text/html 2013-04-24T10:55:24+01:00 www.azarpajang.ir اصول و مبانی اخلاق اسلامی در كلام گهربار شهید مطهری http://www.azarpajang.ir/post/15 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ممكن است گفته شود كه اصول و مبانی اخلاق اسلامی یعنی چه؟ اخلاق مطلقاً اصول و مبانی مشخص و معینی دارد. باید ببینیم اسلام مثلاً چقدر مردم را به اخلاق دعوت كرده است. اخلاق یا حسنه است یا رذیله و هر دو مشخص و معین است و معلوم است كه چه چیز حسنه است و چه چیز رذیله. باید ببینیم اسلام چقدر اهتمام داشته به اخلاق حسنه و چقدر با اخلاق رذیله مخالفت نشان داده است. ولی این گفته اشتباه است؛ هیچ فنی به اندازه ی اخلاق از لحاظ اصول و مبانی نامشخص نیست و مكتبها و روشهای مختلف نمی پذیرد. هرچند اقتصاد و سیاست تا حدی این طور است، مطلق فنون عملی این طور است ولی هیچ كدام به اندازه ی اخلاق تنوع پذیر نیست.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یك جامع مشترك میان همه هست كه به آن جهت به همه ی آنها روش اخلاقی گفته می شود و آن پیشنهاد بهترین و لازمترین راهی [است] كه انسان باید پیش بگیرد.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در ورقه های كرامت نفس گفته ایم كه یك اصل مهم و اساسی كه در آثار اسلام زیاد به چشم می خورد ولی به علت برخورد و تصادم با عقاید افراطی صوفیانه و عدم درك عمق این تعلیم مورد توجه واقع نشده است، توجه به احساس كرامت و بزرگواری نفس است و در بحثهای تربیت اسلامی كه استخراج می شود ثابت كردیم كه ریشه ی آن نوعی معرفة النفس است. این احساس است كه انسان را از كارهای پست بر كنار می دارد:</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>من كرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته. (نهج البلاغه،&nbsp;حكمت 449)</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>من هانت علیه نفسه فلا تأمن شرّه.&nbsp;(امام هادی علیه السلام)</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>جلد یازدهم . ج11، ص: 284</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>لا دین لمن لا مروّة له و لا مروّة لمن لا عقل له و ان اعظم الناس قدراً الذی لایری الدنیا لنفسه خطراً.&nbsp;(حدیث «عقل و جهل» تحف العقول ص 389) - رجوع شود به دفتر 86، نمره ی 101.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رجوع شود به بحثهای تربیت اسلامی</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>قدر الرجل علی قدر همته و صدقه علی قدر مروءته و عفته علی قدر غیرته. (نهج البلاغه، حكمت 47)</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اكرم نفسك من كل دنیّة و ان ساقتك الی الرغائب فانك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضاً و لا تكن عبد غیرك و قد جعلك اللّه حرّاً.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>(نهج البلاغه، وصیت به امام حسن)</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A href="http://www.mojahed12.mihanblog.com/" target=_blank><IMG border=0 alt="وبلاگ مجاهد - Www.Mojahed12.MihanBlog.Com" src="http://www.drmgangineh.com/img/Weblogs/Mojahed/Shahid-Motahari_Www.Mojahed12.MihanBlog.Com(15).jpg"></A></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>و لا تكن فظّاً غلیظاً یكره الناس قربك و لا تكن واهناً یحقّرك من عرفك. (تحف العقول، ص 304- امام صادق علیه السلام)</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اما از آن طرف ابن ابی الحدید در ذیل خطبه ی عالی «ان اللّه تعالی جعل الذكر جلاء للقلوب»&nbsp;شمه ای از اخلاق عارفین نقل می كند كه موجب حسرت است، از آن جمله:</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>قال ابراهیم بن ادهم: ما سررت قطّ مثل سروری فی ایام ثلثة كنت فی سفینة و فیها رجل مضحك كان یلعب به اهل السفینة و یقول كنا نأخذ البلح من بلاد الترك هكذا و یأخذ بشعر رأسی فبهزّنی فسرّنی ذلك لأنه لم یكن فی تلك السفینة احقر منی فی عینه، و كنت علیلاً فی مسجد فدخل المؤذن و قال اخرج فلم اطبق فأخذ برجلی و جرّنی الی خارج المسجد، و كنت بالشام و علیّ فرو فنظرت الیه فلم امیز بین الشعر و القمل لكثرته.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ولی باید بدانیم اسلام انظلام را حرام می داند، دفاع از مظلوم را ستایش می كند، نظافت را از ایمان می داند.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ایضاً ابن ابی الحدید ج 3، چاپ بیروت، ص 106:</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دعا انسان بعض مشاهیر الصوفیة الی ضیافته فلما حضر باب</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>جلد یازدهم . ج11، ص: 285</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>داره ردّه و اعتذر الیه ثم فعل به مثل ذلك ثانیة و ثالثة و الصوفی لا یغضب و لا یضجر فمدحه ذلك الانسان و أثنی علیه بحسن الخلق، فقال: انما تمدحنی علی خلق تجد مثله فی الكلب، ان دعوته حضر و ان زجرته انزجر.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ایضاً ج 3، ص 38:</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>و قال الجنید: لا یكون العارف عارفاً حتی یكون كالارض یطأه البرّ و الفاجر و كالسحاب یظلّ كل شی ء و كالمطر یسقی ما ینبت و ما لا ینبت.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در كتاب زناشویی و اخلاق ص 30 درباره ی تقدس تجرد از نظر كلیسا، برتراند راسل می گوید:</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>كلیسا با استحمام به مبارزه برخاست زیرا خطوط بدن، انسان را به طرف گناه می راند. كلیسا چرك بدن را تحسین كرد و رایحه ی بدن صورت بوی تقدس به خود گرفت، زیرا باز به نظر سن پول نظافت بدن و آرایش آن با نظافت روح منافات دارد.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شپش مروارید خداوند شناخته شد و این هم از علائم تقدس به شمار رفت. . .</SPAN></P></SPAN> text/html 2013-04-13T11:56:33+01:00 www.azarpajang.ir استاد مطهری و مبانی عدالت جنسیتی http://www.azarpajang.ir/post/14 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کتاب آفرینش مبنای حقوق واقعی</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>«بدیهی است که یگانه مرجع صلاحیت‌دار برای شناسایی حقوق واقعی انسان‌ها کتاب پر ارزش آفرینش است با رجوع به صفحات و سطور این کتاب عظیم حقوق واقعی مشترک انسان‌ها و وضع حقوق زن و مرد در مقابل یکدیگر مشخص می‌گردد» (مطهری، 1378: ج19، ص157).</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>- «از نظر ما حقوق طبیعی و فطری از آن جا پیدا شده که دستگاه خلقت با روشن‌بینی و توجه به هدف، موجودات را به سوی کمالاتی که استعداد آنها را در وجود آنها نهفته است، سوق می‌دهد. هر استعداد طبیعی مبنای یک حق طبیعی است و یک سند طبیعی برای آن به شمار می‌آید» (همان، ص158).</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>با توجه به مبنای «طبیعی» حقوق اسلامی در حوزه زن و مرد اصول ذیل را در آثار استاد شهید مطهری می‌توان استخراج نمود:</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اصل «غایت»</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از مشاهده هماهنگی‌ها و توافق بین اجزای طبیعت و تناسب بین زن و مرد و مشاهده سیر تکاملی و جهت‌دار طبیعت معلوم می‌شود، طبیعت به نقطه و هدف معینی توجه دارد که به سوی آن رفته و یک تدبیر عام در سراسر جهان و یک اصل تنظیم کننده که حیات کلی و حقیقت هستی است؛ مبدأ این هماهنگی‌ها، توافق‌ها، تناسب‌ها و توجه به هدف و غایت است که به اصل «غایت» معروف است. اصل غایت بر محور حکیم بودن خداوند یا حکمت الهی تفسیر پذیر است و غایات به غایت فعل باری بر می‌گردد و نه غایت ذات الهی. اختلاف و تفاوت‌هایی که مجموعه جهان را به صورت تابلوی کامل و زیبا در آورده و تناسب را در خصوص زن و مرد ایجاد کرده، اختلاف‌های ذاتی است و موقعیت‌ها و پست‌هایی که در آفرینش برای موجودات معین شده بر اساس همین اختلاف‌های ذاتی است که حکمت خلقت اقتضاء کرده است؛ پس غایت‌گرایی بر محور حکمت بالغه الهیه است (ر.ک. مطهری، 1377: ج1، صص195-170). بنابراین آن چه بر طبیعت حاکم است «اصل تکامل» است که در موجودات بی‌جان به گونه‌ایی، در حیوانات به گونه دیگر و در انسان که دارای عقل و اراده‌ است، به نوعی دیگر می&shy;باشد (همان، ج6، صص709-707). پس اصل غایت‌گرایی که بر مبنای حقوق طبیعی استوار است، یعنی:</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A href="http://www.mojahed12.mihanblog.com/" target=_blank><IMG border=0 alt="وبلاگ مجاهد - Www.Mojahed12.MihanBlog.Com" src="http://www.drmgangineh.com/img/Weblogs/Mojahed/Shahid-Motahari_Www.Mojahed12.MihanBlog.Com(13).jpg" width=301 height=226></A></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اولاً، طبیعت دارای هدف است (هداف‌داری طبیعت) و خداوند استعدادهایی را در موجودات نهاده که آنها را به سوی غایت خاص خودشان سوق می‌دهد. ثانیاً، انسان دارای یک سلسله حقوق خاص (حقوق انسانی) است. ثالثاً راه شناخت و تشخیص این حقوق رجوع به نظام خلقت است.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اصل «وحدت‌گرایی» یا «حاکمیت»</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وحدت بر عالم وجود که در یک جهان‌شناسی عمیق و جهان‌بینی دقیق حاصل شدنی است و انسان بینا و بیدار می‌یابد که جهان یک واحد تجزیه&shy;ناپذیر است که وحدت و اندام‌وارگی بر آن حکومت می‌کند و حذف برخی از اجزاء، مستلزم حذف همه اجزاء و ابقای بعضی، عین ابقای همه اجزاء است، پس جهان تجزیه ناپذیر است و اختلاف و تفاوت‌ها حکایت از کثرت و تنوع‌ها و بر اساس حکمت و عدالت است (همان، ج1، صص192-166).</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: 700" lang=FA>اصل «هماهنگی نظام تکوین و تشریع»</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آن چه در خصوص حاکمیت اصل وحدت و اصل غایت‌گرایی بیان شد بازتابش در کتاب تشریع الهی به خوبی ظهور یافته در آیاتی چون:</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>«فأَقم وجهک للدین حنیفاً فطرت اللَّه الّتی فطر الناس علیها» (روم،30)؛ «ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر» (اسراء،70)؛ «إنا کلّ شی‏ء خلقناه بقدر» (قمر، 49)؛ «قل اللّه خالق کل شی‏ء» (رعد، 16)؛ «الّذی أَحسن کل شی‏ء خلقه» (سجده، 7). (1)</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>این آیات مُبَین رابطه غایی بین انسان و مواهب طبیعی و هماهنگی بین آنهاست تا نشان دهد که آفرینش انسان و مواهب طبیعت برای یکدیگر بوده است. به این معنا كه اصل وحدت و یكپارچگی عالم و اصل غائیت در طول اصل رابطه تسخیری انسان با مواهب طبیعی خداوند است و جهان برای انسان خلق شده است به این معنا كه اگر كسی بپرسد هستی برای چه خلق شده ؟ می گوئیم برای انسان و اگر بپرسد انسان برای چه خلق شده ؟ می گوئیم برای خدا لذا یك هماهنگی بین رابطه غایی انسان و مواهب طبیعی برقرار است كه مواهب برای انسان اند نه انسان برای آنها و انسان باید به تسخیر و استخدام آنها بپردازد تا میسر شدن و تكامل را بپیماید و غایت خلقت و طبیعت را نیز محقق نماید.</SPAN></P></SPAN> text/html 2013-04-13T11:36:30+01:00 www.azarpajang.ir اصول تربیت اسلامی از دیدگاه شهید مطهری http://www.azarpajang.ir/post/13 <p dir="rtl" class="MsoNoSpacing"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: 700" lang="FA">شهید مطهری اصول تربیت اسلامی را به دوازده اصل تقسیم بندی می كند كه ما در اینجا تنها به اصل هماهنگی با اشاره می كنیم.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 13.5pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><b><span style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt; PADDING-TOP: 0cm" lang="FA">مقدمه</span></b></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 13.5pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt; PADDING-TOP: 0cm" lang="FA">تعلیم‌وتربیت در زندگی بشر مهمترین و اساسی‌ترین جنبه زندگی است به‌گونه‌ای که هرگونه، اعوجاج و انحراف در آن باعث انحراف در همه امور زندگی می‌شود. تواناییهای انسان در زندگی بروز و ظهور پیدا می‌کند و انسانیت انسان تحقق می‌یابد.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 13.5pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt; PADDING-TOP: 0cm" lang="FA">در اسلام به این موضوع مهم توجه بسیار شده و قواعد مناسبی برای رشد انسان تعیین گردیده است. بدیهی است «یک مکتب که درای هدفهای مشخص است و مقررات همه جانبه‌ای دارد و به اصطلاح سیستم حقوقی و سیستم اقتصادی و سیستم سیاسی‌دارد، نمی‌تواند یک‌سیستم خاص‌آموزشی نداشته باشد.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 13.5pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt; PADDING-TOP: 0cm" lang="FA">از جمله موضوعات اساسی که لازم است طرح شود این است که تربیت چیست؛ آیا تربیت مخصوص انسان است یا موجودات دیگر و یا اشیای دیگر نیز تربیت پذیرند؟ در ماهیت تربیت می‌توان گفت: «تربیت با صنعت فرق دارد. با توجه به همین تفاوت، انسان می‌تواند جهت تربیت را بشناسد. صنعت، «ساختن» است به معنی اینکه شیء، یا اشیا را تحت نوعی پیراستن و آراستن قرار می‌دهند؛ میان اشیا و قوای‌ آنها ارتباط برقرار می‌کنند. قطع و وصلهایی در جهت مطلوب انسان صورت می‌گیرد و آن گاه این شیء می‌شود مصنوعی از مصنوعهای انسان. فرض کنید که از گل یک حلقه انگشتر یا یک زیور دیگری می‌سازیم، آن را شکل می‌دهیم یا به قول معروف پرداخت می‌کنیم؛ وضع مخصوصی به آن می‌دهیم و می‌شود یک مصنوع برای ما ولی تربیت، پرورش دادن است؛ یعنی استعدادهای درونی را که بالقوه در یک شیء موجود است به فعلیت در‌آوردن و پروردن و لهذا تربیت فقط در مورد جاندارها یعنی گیاه و حیوان و انسان صادق است.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 13.5pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt; PADDING-TOP: 0cm" lang="FA">هدف غایی تربیت اسلامی، پرورش انسان مقرب الهی است که شاکله دینی در وجود او به طور کامل شکل بگیرد و رفتارهای دینی ریشه‌دار از او سربزند. فلسفه خلقت بشر را نیز در همین نکته می‌توان یافت که خداوند انسان را برای این آفرید که او به وسیله تربیت صحیح، کمال یابد و به سر منزل مقصود برسد. با علم به این هدف غایی، تربیت اسلامی اهمیت و جایگاه خاصی پیدا می‌کند. </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 13.5pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt; PADDING-TOP: 0cm" lang="FA">تربیت اسلامی به ایجاد وضعیت مناسبی اطلاق می‌شود که زمینه را برای بروز و ظهور استعدادهای فطری آدمی فراهم می‌کند و او را بالنده‌تر و کمال‌یافته‌تر می‌سازد. هر زمان فرصت و امکان برای فعلیت یافتن استعدادها فراهم می‌شود، آن زمان قداست و ارزش پیدا می‌کند. </span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 13.5pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir="ltr"><a href="http://www.mojahed12.mihanblog.com/" target="_blank"><img alt="وبلاگ مجاهد - Www.Mojahed12.MihanBlog.Com" src="http://www.drmgangineh.com/img/Weblogs/Mojahed/Shahid-Motahari_Www.Mojahed12.MihanBlog.Com(12).jpg" border="0"></a></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 13.5pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt; PADDING-TOP: 0cm" lang="FA">به همین دلیل می‌توان در تفکر اسلامی سخن از امور مقدس و نامقدس گفت. امور مقدس اموری است که منسوب به خداوند متعال و موجب رشد انسان می‌شود. امور نامقدس اموری است که خداوند آنها را نامطلوب و مضر به حال آدمی معرفی کرده و آدمیان را از اجرای آنها بازداشته است. با این رویکرد، هرقدر انسان رشد واقعی پیدا کند و به خداوند نزدیک شود، حریم پیدا می‌کند. برای ورود به این حریم باید آدابی را مراعات کرد و قواعدی را به جان خرید. تربیت اسلامی نیز به دلیل ارتباطش با فطرت الهی انسان، ارزش و اهمیت والایی پیدا می‌کند و به علم مقدسی تبدیل می‌شود. هرچند تربیت در مفهوم کلی مقوله‌ای با ارزش است تربیت اسلامی به دلیل انتساب به اسلام قداست پیدا می‌کند. براین اساس ورود به عرصة تربیت اسلامی به اصول و قواعد ویژه نیاز دارد.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 13.5pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt; PADDING-TOP: 0cm" lang="FA">متفکر شهید، علامه مطهری به عنوان اندیشمندی اسلامی در خصوص اصول تعلیم و تربیت اسلامی، مسائلی رامطرح کرده است که بررسی و ارائه آنها می‌تواند فضای فکری مشخصی را در تربیت اسلامی به وجود آورد و به کاوشگران عرصة تعلیم و تربیت یاری رساند.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 13.5pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><b><span style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt; PADDING-TOP: 0cm" lang="FA">اصل هماهنگی با فطرت</span></b></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 13.5pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt; PADDING-TOP: 0cm" lang="FA">در وجود انسان از سوی خداوند متعال ویژگیهایی قرار داده شده است که او را از سایر موجودات متمایز می‌کند؛ خردورزی، حقیقت‌جویی، زیباگرایی، عدالت‌طلبی، خداگرایی و سایر ویژگیهای ذاتی از جمله این استعدادهای فطری را تشکیل می‌دهند. مجموعه وضعیت زندگی آدمی باید به گونه‌ای سامان یابد که این ویژگیها، که به مثابه بذرهایی است که در زمین خلقت انسان وجود دارد، رشد کند. تعلیم و تربیت در بین مجموعه اموری که زندگی آدمی را شکل می‌دهد، مهمترین و اثرگذارترین عامل است و باید با استعدادهای عالی فطری هماهنگ باشد. لزوم این هماهنگی به طور کامل مورد تأیید عقل است.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 13.5pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt; PADDING-TOP: 0cm" lang="FA">از نظر عقلی اگر وضع حاکم بر فطرت با فطرت همسو نباشد، استعدادهای عالی آدمی رشد نمی‌کند. محیط غیرعقلانی نمی‌تواند عقل را رشد دهد و محیط غیرمعنوی نمی‌تواند معنویت را در انسان پرورش دهد. «اگر انسان دارای یک سلسله فطریات باشد قطعاً تربیت باید با درنظر گرفتن همان فطریات صورت گیرد. چون تربیت یعنی رشد و پرورش دادن و این براساس قبول کردن یک سلسله استعدادها و به تعبیر امروزیها یک سلسله ویژگیهای انسان است.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 13.5pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt; PADDING-TOP: 0cm" lang="FA">انسان را دو جور می‌توان ساخت: یکی ساختن، آن چنانکه اشیا را می‌سازند؛ یعنی سازنده فقط منظور خود را درنظر می‌گیرد و فرد را به شکلی درمی‌آورد که آن‌منظور را تأمین‌کند؛ حال‌با ناقص کردن یا کامل نمودن آن. دیگر، تربیت یعنی پرورش دادن استعدادهای واقعی انسان. او اگر استعداد عقلانی و فکری دارد و چون و چرا در مسائل دارد، این را باید پرورش داد نه اینکه اینها را کشت.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 13.5pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">منبع: سایت مركز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی</span></p> text/html 2013-04-13T11:10:09+01:00 www.azarpajang.ir اشكالات و معایب چند همسری در بیان شهید مطهری ( قسمت پایانی ) http://www.azarpajang.ir/post/12 <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شهید مطهری درباره مسئله چند همسری پنج موضوع محدودیت، عدالت، حرمسراها، شرایط و امكانات دیگر و مرد امروز و تعداد زوجات را مطرح می كند كه ما در سه قسمت این مطالب ناب و ارزشمند را تقدیم حضورتان می نماییم.</SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شرائط و امكانات دیگر </SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>گذشته از شرط عدالت ، شرائط و تكالیف دیگری نیز متوجه مرد است . همه‏ میدانیم كه زن مطلقا یك سلسله حقوق مالی و استمتاعی بعهده مرد دارد ، مردی حق دارد آهنگ چند همسری كند كه‏ امكانات مالی او باو اجازه این كار را بدهد . شرط امكان مالی در تك‏ همسری نیز هست ، اكنون فرصتی نیست كه وارد این بحث بشویم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>امكانات جسمی و غریزی نیز بنوبه خود شرط و واجب دیگری است </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>. <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در كافی و وسائل از امام صادق روایت شده است كه فرمود " هر كس‏ گروهی از زنان نزد خود گردآورد كه نتواند آنها را از لحاظ جنسی اشباع‏ نماید و آنگاه آنها به زنا و فحشا بیفتند گناه این فحشا بگردن اوست </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>" </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تاریخچه‏های حرمسراها داستانها ذكر می‏كنند از زنان جوانی كه از لحاظ غریزه‏ تحت فشار قرار میگرفتند و مرتكب فحشاء میشدند و احیانا پشت سر آن‏ فحشاها كشتارها و جنایتها واقع میشد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خواننده محترم از مجموع هفت مقاله‏ای كه درباره چند همسری نوشتیم كاملا به ریشه و علل و موجبات تعدد زوجات ، و اینكه چرا اسلام آنرا نسخ نكرد ؟ </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>و چه شرائط و حدود و قیودی برای آن قائل شد كاملا آگاه گشت ، برایش روشن‏ شد كه اسلام با تجویز تعدد زوجات نخواسته است زن را تحقیر كند ، بلكه از اینراه بزرگترین خدمت را بجنس زن كرده است . اگر تعدد زوجات ، مخصوصا در شرائط فزونی نسبی عدد زنان آماده ازدواج بر مردان آماده ازدواج كه‏ همیشه در دنیا بوده و هست ، اجازه داده نشود زن به بدترین شكلی ملعبه‏ مرد خواهد شد . رفتار مرد با او از یك كنیز بدتر خواهد بود . </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A href="http://www.mojahed12.mihanblog.com/" target=_blank><IMG border=0 alt="وبلاگ مجاهد - Www.Mojahed12.MihanBlog.Com" src="http://www.drmgangineh.com/img/Weblogs/Mojahed/Shahid-Motahari_Www.Mojahed12.MihanBlog.Com(11).jpg" width=301 height=226></A></SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>زیرا انسان‏ در مقابل یك كنیز لااقل این اندازه تعهد میپذیرد كه فرزند او را فرزند خود بداند اما در مقابل معشوقه‏ و رفیقه این اندازه تعهد هم ندارد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . </SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مرد امروز و تعدد زوجات </SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مرد امروز از تعدد زوجات رو گردان است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>چرا ؟ آیا بخاطر اینكه‏ می‏خواهد به همسر خود وفادار باشد و به یك زن قناعت كند یا بخاطر اینكه‏ می‏خواهد حس تنوع طلبی خود را از طریق گناه كه به حد اشباع وسیله برایش‏ فراهم است ارضاء نماید ؟ امروز گناه جای تعدد زوجات را گرفته است نه‏ وفا . و بهمین دلیل مرد امروز سخت از تعدد زوجات كه برای او تعهد و تكلیف ایجاد میكند متنفر است . مرد دیروز اگر می‏خواست هوسرانی كند راه‏ گناه چندان برای او باز نبود ناچار بود تعدد زوجات را بهانه قرار داده‏ هوسرانی كند . در عین اینكه شانه از زیر بار بسیاری از وظائف خالی میكرد از انجام بعضی تعهدات مالی و انسانی درباره زنان و فرزندان چاره‏ای‏ نداشت . اما مرد امروز هیچ الزام و اجباری نمی‏بیند كه كوچكترین تعهدی در زمینه هوسرانیهای بی پایان خود بپذیرد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ناچار علیه تعدد زوجات قیام‏ میكند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مرد امروز تحت عنوان سكرتر ، ماشین نویس و صدها عنوان دیگر كام خود را از زن میگیرد و بودجه آنرا بصندوق دولت یا شركت یا مؤسسه‏ای كه در آن‏ كار می‏كند تحمیل می‏كند بدون آنكه دیناری از جیب خود بپردازد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مرد امروز هر چند صباح یكبار معشوقه خود را عوض میكند بدون اینكه‏ احتیاجی به تشریفات مهر و نفقه و طلاق داشته باشد . مسلما موسی چومبه با تعدد زوجات مخالف است زیرا او همیشه یك سكرتر مو بور جوان زیبا در كنار خود دارد و هر چند سال یكبار آن را عوض می‏كند . با چنین امكاناتی چه حاجت بتعدد زوجات ؟ </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در شرح حال برتراند راسل كه یكی از مخالفین سرسخت تعدد زوجات است‏ چنین می‏خوانیم " در نخستین دوران زندگی او علاوه بر مادر بزرگش ، دو زن‏ دیگر نقش بزرگی داشته‏اند كه یكی از آنها</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> " </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آلیس " نخستین همسرش و دیگری رفیقه‏اش بنام</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> " </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اتولین مورل</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> " </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>میباشند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . " </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مورل " از زنان‏ سرشناس آن دوره بود و با بسیاری از نویسندگان اوایل قرن بیستم دوستی‏ داشت " . مسلما چنین شخصی با تعدد زوجات روی موافق نشان نمی‏دهد </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>. <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>گویا همین رفیقه بازی او بود كه به ازدواج او با همسرش " آلیس </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>" </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پایان داد . زیرا از زبان خود راسل چنین نوشته‏اند : " در بعد از ظهر یكی‏ از روزها هنگامیكه با دوچرخه عازم یكی از ییلاقات نزدیك شهر بودم ناگهان‏ احساس كردم كه دیگر " آلیس " را دوست ندارم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> " .</SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>منبع: كتاب نظام حقوق زن در اسلام</SPAN></P> text/html 2013-04-13T10:56:34+01:00 www.azarpajang.ir اشكالات و معایب چند همسری در بیان شهید مطهری ( قسمت دوم ) http://www.azarpajang.ir/post/11 <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شهید مطهری درباره مسئله چند همسری پنج موضوع محدودیت، عدالت، حرمسراها، شرایط و امكانات دیگر و مرد امروز و تعداد زوجات را مطرح می كند كه ما در سه قسمت این مطالب ناب و ارزشمند را تقدیم حضورتان می نماییم.</SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>عدالت </SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اصلاح دیگری كه اسلام بعمل آورد این بود كه عدالت را شرط كرد و اجازه‏ نداد بهیچوجه تبعیضی میان زنان یا میان فرزندان آنها صورت بگیرد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>قرآن‏ كریم در كمال صراحت فرمود </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>" « </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> »" </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اگر بیم دارید كه عدالت نكنید ، یعنی اگر بخود اطمینان ندارید كه با عدالت‏ رفتار كنید ، پس بیكی اكتفا كنید</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در دنیای قبل از اسلام اصل عدالت بهیچوجه رعایت نمی‏شد ، نه میان خود زنان و نه میان فرزندان آنها </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در مقاله </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>27 </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از كریستینسن و دیگران نقل‏ كردیم كه در ایران ساسانی رسم تعدد زوجات شایع بود و میان زنان و همچنین‏ میان فرزندان آنها تبعیض قائل می‏شدند یكی یا چند زن ، زنان ممتاز </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>( </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پادشاه زن ) خوانده میشدند و از حقوق كامل برخوردار بودند ، سایر زنان‏ </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بعنوان چاكر زن و غیرهخوانده میشدند و مزایای قانونی كمتری داشتند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>فرزندان چاكر زن اگر از جنس ذكور بودند در خانه پدر بفرزندی پذیرفته می‏شدند و اگر دختر بودند به‏ فرزندی پذیرفته نمیشدند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اسلام همه این رسوم و عادات را منسوخ كرد ، اجازه نداد كه برای یك زن‏ یا فرزندان او امتیازات قانونی كمتری قائل گردند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ویل دورانت در جلد اول تاریخ تمدن ضمن بحث از تعدد زوجات می‏گوید </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>" </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بتدریج كه ثروت نزدیك فرد بمقدار زیاد جمع میشد و از آن نگرانی پیدا میكرد كه چون ثروتش بقسمتهای زیادی منقسم شود سهم هر یك از فرزندان كم‏ خواهد شد ، این فرد بفكر میافتاد كه میان زن اصلی و سوگلی ، و همخوابه‏های‏ خود فرق بگذارد تا میراث تنها نصیب فرزندان زن اصلی شود</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> " . </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>این جمله میرساند كه تبعیض میان زنان و فرزندان آنها در دنیای قدیم‏ امر رائجی بوده است . ولی عجیب اینست كه ویل دورانت بعد بسخنان خود چنین ادامه میدهد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> : </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A href="http://www.mojahed12.mihanblog.com/" target=_blank><IMG border=0 alt="وبلاگ مجاهد - Www.Mojahed12.MihanBlog.Com" src="http://www.drmgangineh.com/img/Weblogs/Mojahed/Shahid-Motahari_Www.Mojahed12.MihanBlog.Com(10).jpg" width=301 height=226></A></SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR>" </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تانسل معاصر ، تقریبا زناشوئی در قاره آسیا بدین ترتیب بوده است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>كم كم زن اصلی مقام زن منحصر بفرد را پیدا كرد و زنان دیگر یا محبوبه‏های‏ سری مرد شدند و یا اصلا از میان رفتند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> " . <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ویل دورانت توجه نكرده یا نخواسته توجه كند كه چهارده قرن است كه در آسیا در پرتو دین مقدس اسلام رسم تبعیض میان فرزندان منسوخ شده است </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>. <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یك زن اصلی و چند محبوبه سری داشتن جزء رسوم اروپائی است نه آسیائی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>این رسم اخیرا از اروپا به آسیا سرایت كرده است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> .</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بهر حال اصلاح دومی كه اسلام در تعدد زوجات انجام داد این بود كه تبعیض‏ را چه در میان زنان و چه در میان فرزندان ملغی ساخت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از نظر اسلام " سوگلی " بازی بهر صورت و بهر شكلی جایز نیست . علماء اسلام تقریبا وحدت نظر دارند كه تبعیض میان زنان تحت هیچ عنوانی جایز نیست . فقط بعضی از نحله‏های فقهی اسلامی حق زن را طوری توجیه كرده‏اند كه‏ با تبعیض سازگار است . بنظر من نباید تردید كرد كه این نظر درست نیست‏ و بر خلاف مفهوم آیه كریمه قرآن است </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رسول اكرم صلی الله علیه وآله‏ وسلم جمله‏ای در این باره فرموده است كه شیعه و سنی بالاتفاق آن را نقل و روایت كرده‏اند . فرمود </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>" </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>هر كس دو زن داشته باشد و در میان آنها بعدالت رفتار نكند ، بیكی از آنها بیشتر از دیگری اظهار تمایل كند ، در روز قیامت محشور خواهد شد در حالیكه یكطرف بدن خود را بزمین میكشد تا سرانجام داخل آتش شود</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> " . <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>عدالت عالیترین فضیلت انسانی است ، شرط عدالت یعنی شرط واجد بودن‏ عالیترین نیروی اخلاقی . با توجه باینكه معمولا احساسات مرد نسبت بهمه‏ زنها یكسان و در یك درجه نیست ، رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض میان‏ زنان ، یكی از مشكلترین وظایف بشمار میرود</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>همه میدانیم كه رسول اكرم صلی الله علیه وآله وسلم در ده سال آخر عمر خود یعنی در دوره مدینه كه دوره جنگهای اسلامی بود و زنان بی سرپرست در میان مسلمین زیاد بودند زنان متعدد اختیار كرد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اكثریت زنان پیغمبر بیوه و بزرگسال بودند و غالبا از شوهران سابق خود فرزندانی داشتند . تنها دوشیزه‏ای كه پیغمبر اكرم با او ازدواج كرد عایشه بود . عایشه بهمین جهت همیشه تفاخر میكرد و میگفت من تنها زنی هستم كه جز پیغمبر شوهر دیگری او را لمس نكرده است.‏ </SPAN></P> text/html 2013-04-13T10:45:30+01:00 www.azarpajang.ir اشكالات و معایب چند همسری در بیان شهید مطهری ( قسمت اول ) http://www.azarpajang.ir/post/10 <B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> <P dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شهید مطهری درباره مسئله چند همسری پنج موضوع محدودیت، عدالت، حرمسراها، شرایط و امكانات دیگر و مرد امروز و تعداد زوجات را مطرح می كند كه ما در سه قسمت این مطالب ناب و ارزشمند را تقدیم حضورتان می نماییم.</SPAN></B></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>میان زن و مرد از لحاظ انسانیت و حقوق ناشی از انسانیت تفاوت قائل بود همه جا یك جور نظر میداد ، زیرا این فلسفه همه جا یك جور حكم می‏كند </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>. <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یك جا نمی‏گفت یك زن نصف یك مرد ارث ببرد و در جای دیگر نمیگفت یك‏ زن با یك مرد برابر ارث ببرد ، و در جای دیگر نمیگفت یك مرد تا چهار زن بگیرد و همچنین در باب شهادت در هر موردی بنحوی حكم نمیكرد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از اینها بخوبی میتوان فهمید كه اسلام فلسفه‏های دیگری در نظر گرفته است . </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ما در یكی از مقالات گذشته راجع به ارث توضیح دادیم و در مقاله دیگری گفتیم‏ مسئله تساوی زن و مرد در انسانیت و حقوق ناشی از انسانیت از نظر اسلام‏ جزء الفباء حقوق بشری است . از نظر اسلام در حقوق زن و مرد مسائلی بالاتر </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از تساوی وجود دارد كه لازم است آنها دقیقا منظور گردد و اجرا شود </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نقش اسلام در چند همسری اسلام نه چند همسری را اختراع كرد ، زیرا قرنها پیش از اسلام در جهان‏ وجود داشت ، و نه آنرا نسخ كرد ، زیرا از نظر اسلام برای اجتماع مشكلاتی‏ پیش می‏آید كه راه چاره آنها منحصرا بتعدد زوجات است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A href="http://www.mojahed12.mihanblog.com/" target=_blank><IMG border=0 alt="وبلاگ مجاهد - Www.Mojahed12.MihanBlog.Com" src="http://www.drmgangineh.com/img/Weblogs/Mojahed/Shahid-Motahari_Www.Mojahed12.MihanBlog.Com(9).jpg" width=301 height=226></A></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ولی اسلام رسم تعدد زوجات را اصلاح كرد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . </SPAN></P> <P dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>محدودیت </SPAN></B></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اول اصلاحی كه بعمل آورد این بود كه آن را محدود كرد ، قبل از اسلام تعدد زوجات نامحدود بود ، یك نفر به تنهائی میتوانست صدها زن داشته باشد و از آنها حرمسرائی بوجود آورد ، ولی اسلام حداكثر برای آن معین كرد ، بیكنفر اجازه نداد بیش از چهار زن داشته باشد </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در حكایات و روایات‏ نام افرادی در صدر اسلام دیده میشود كه در حالیكه اسلام آوردند بیش از چهار زن داشتند و اسلام آنها را مجبور كرد مقدار زائد را رها كنند </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از آن جمله نام مردی بنام غیلان بن اسلمه برده میشود كه ده زن داشت و پیغمبر اكرم او را مجبور كرد كه شش تای آنها را رها كند و همچنین مردی‏ بنام نوفل بن معاویه پنج زن داشت . پس از آنكه اسلام اختیار كرد رسول‏ اكرم امر كرد كه یكی از آنها را حتما رها كند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در روایات شیعه وارد شده كه یكنفر ایرانی مجوسی در زمان امام صادق‏ اسلام اختیار كرد در حالیكه هفت زن داشت ، از امام صادق سؤال شد تكلیف‏ این مرد كه اكنون مسلمان شده با هفت زن چیست ؟ </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>امام فرمود حتما باید سه تای از آنها را رها كند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . </SPAN></P> <P dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حرمسراها </SPAN></B></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>موضوع دیگری كه سبب شده تعدد زوجات را بر قانون اسلام عیب بگیرند ، دستگاههای حرمسراداری خلفا و سلاطین پیشین است ، برخی از نویسندگان و مبلغین مسیحی تعدد زوجات اسلامی را مساوی با حرامسراداری با همه مظاهر ننگین و مظالم بی پایان آن معرفی كرده‏اند و چنین وانمود میكنند كه تعدد زوجات در اسلام یعنی همان حرمسراداریها كه تاریخ در دستگاههای خلفا و سلاطین پیشین نشان میدهد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>متأسفانه بعضی از نویسندگان خودمان نیز كه حرف بحرف باز گو كننده‏ افكار و عقاید و منویات غربی‏ها هستند ، هر جا كه نام تعدد زوجات میبرند آنرا با حرمسرا ردیف میكنند . این قدر شخصیت و استقلال فكری ندارند كه‏ </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>میان آنها تفكیك كنند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=rtl lang=FA>منبع: كتاب نظام حقوق زن در اسلام</SPAN></SPAN></P></SPAN></B> text/html 2013-04-13T10:00:57+01:00 www.azarpajang.ir هشتمین جشنواره حکمت مطهر دانشگاهیان سراسر کشور http://www.azarpajang.ir/post/9 <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A href="http://www.mojahed12.mihanblog.com/" target=_blank><IMG border=0 alt="وبلاگ مجاهد - Www.Mojahed12.MihanBlog.Com" src="http://www.drmgangineh.com/img/Weblogs/Mojahed/Shahid-Motahari_Www.Mojahed12.MihanBlog.Com(8).jpg" width=301 height=226></A></SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>هشتمین جشنواره حکمت مطهر دانشگاهیان سراسر کشور در سه بخش اساتید، دانشجویی و ویژه برگزار می شود.</SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بخش اساتید شامل محورهای وبلاگ نویسی، كتاب و مقاله نویسی می باشد.</SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بخش دانشجویان شامل محورهای وبلاگ نویسی، پژوهش، ادبی، هنری و مسابقات اینترنتی می باشد.</SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بخش ویژه هم راجع به سبك زندگی اسلامی ایرانی می باشد.</SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>برای كسب اطلاعات بیشتر راجع به هر بخش می توانید به سایت حكمت مطهر به آدرس </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt"><A style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline; text-underline: single" href="http://www.hekmatmotahar.com/"><SPAN dir=ltr>www.hekmatmotahar.com</SPAN></A><SPAN lang=FA> مراجعه نمایید.</SPAN></SPAN></P> text/html 2013-04-05T15:47:11+01:00 www.azarpajang.ir شرایط امر به معروف در كلام گهربار شهید مطهری http://www.azarpajang.ir/post/8 <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در امر به معروف شرایطی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>هست كه فقهای شیعه و فقهای سنی ذكر كرده‏اند ،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از این رو فقها برای هر كسی جایز</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نمی‏دانند به عنوان امر به معروف و نهی‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از منكر متعرض دیگران بشود ، خصوصا اگر</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آن تعرض شدید باشد و پای‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مزاحمت و زد و خورد و خونریزی باشد كه آن وقت شرایط</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>زیادی دارد . دو</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شرط از شرایط امر به معروف و نهی از منكر ، از شرایط اولیه است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>كه در</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>همه موارد لازم است و خوارج فاقد هر دو شرط بودند ، بلكه منكر یكی از</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>این‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دو شرط بودند . آن دو شرط یكی بصیرت در دین است و یكی بصیرت در عمل</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . </SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بصیرت در دین یعنی اطلاع كافی و صحیح در امور دینی داشته باشد ، حلال را</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حرام ، واجب را از غیر واجب تشخیص بدهد ، و اینها نداشتند ، لهذا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یك آیه قرآن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>را كه می‏فرماید : " « إن الحكم‏إلا لله یقص الحق و هو خیر</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>الفاصلین »" (1) دست آویز قرار دادند و جمله " لا حكم‏إلا لله " را</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شعار خود ساختند ، در صورتی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>كه این آیه ربطی ندارد به موضوعاتی از قبیل‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>موضوع حكمیت و امثال آن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اما</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بصیرت در عمل . در باب امر به معروف و نهی از منكر شرطی ذكر</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>می‏كنند تحت عنوان</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>احتمال اثر ، و شرطی ذكر می‏كنند تحت عنوان عدم ترتب‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مفسده ، یعنی امر به</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>معروف و نهی از منكر برای این است كه معروف رواج‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بگیرد و منكر محو شود ، پس در</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>جایی باید امر به معروف و نهی از منكر</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>كرد كه احتمالا این كار اثر داشته باشد و اگر می‏دانیم كه قطعا بی اثر است واجب نیست . </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A href="http://www.mojahed12.mihanblog.com/" target=_blank><IMG border=0 alt="وبلاگ مجاهد - Www.Mojahed12.MihanBlog.Com" src="http://www.drmgangineh.com/img/Weblogs/Mojahed/Shahid-Motahari_Www.Mojahed12.MihanBlog.Com(7).jpg" width=301 height=226></A></SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دیگر اینكه‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>این عمل</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>برای این است كه یك مصلحتی انجام شود ، پس در جایی باید صورت‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بگیرد كه مفسده</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بالاتری بر آن مترتب نشود . لازمه این دو شرط ، بصیرت در</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>عمل است . آدمی كه در</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>عمل بصیرت ندارد نمی‏تواند پیش بینی كند كه آیا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اثری بر این كار مترتب هست یا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نیست و آیا مفسده بالاتری هست یا نیست‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>؟ این است كه امر به معروفهای جاهلانه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>همان طوری كه در حدیث آمده‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>افسادش بیش از اصلاحش است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در مورد سایر</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تكالیف گفته نشده كه شرطش این است كه بدانی یا احتمال‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بدهی این كار تو فایده</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دارد ، اگر احتمال فایده می‏دهی بكن و اگر احتمال‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نمی‏دهی نكن ، و حال آنكه در</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>هر تكلیفی چنانكه قبلا عرض كردم فایده‏ای و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مصلحتی منظور شده ، زیرا تشخیص آن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مصلحت‏ها بر عهده مردم گذاشته نشده</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>درباره نماز گفته نشده اگر دیدی به حالت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مفید است بخوان و اگر دیدی‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مفید نیست نخوان . حتی در روزه هم گفته نشده اگر</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>احتمال می‏دهی فایده‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دارد بگیر و اگر احتمال نمی‏دهی نگیر ، در روزه گفته شده</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اگر دیدی به‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حالت مضر است نگیر ، همچنین در حج یا زكات یا جهاد این طور قیدی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نشده‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>، اما در باب امر به معروف این قید هست كه ببین چه اثری و چه عكس‏</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>العملی دارد و آیا كار تو و عمل تو در جهت صلاح اسلام و مسلمین است یا نه‏؟ در این تكلیف ، هر كسی حق دارد بلكه واجب است كه منطق را و عقل را و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بصیرت در عمل را و توجه به فایده را دخالت دهد . این عمل كه به نام امر</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>معروف و نهی از منكر خوانده می‏شود تعبدی محض نیست</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> .</SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پی نوشتها:</SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>1- سوره انعام آیه 57</SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>منبع: كتاب بیست گفتار</SPAN></P> text/html 2013-04-05T14:50:06+01:00 www.azarpajang.ir شهید مطهری و تحلیل ماهیت نهضت حسینی ( قسمت آخر ) http://www.azarpajang.ir/post/7 <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>برای اینكه بتوان نهضتی را الگوی دیگر نهضت ها قرار داد باید ابتدا ماهیت آن نهضت را به صورت كامل شناخت، حال برای اینكه ما ثابت كنیم كه نهضت حسینی الگوی بیداری اسلامی می باشد قصد داریم تا در چند پست آینده شما را با ماهیت نهضت حضرت سید الشهدا (ع) از زبان علامه شهید استاد مطهری آشنا نماییم</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><B>.</B><BR></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ماهیت قیام حسینى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حادثه عاشورا چه نوع حادثه اى است و از چه مقوله است ؟ آیا از نظر</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اجتماعى یك انفجار بدون هدف بود، مانند بسیارى از انفجارها كه در اثر فشار ظلم و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تشدید سختگیرى ها رخ مى دهد احیانا به وضع موجود كمك مى كند، و یا یك تصمیم آگاهانه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>و هوشیارانه نسبت به اوضاع و احوال موجود نسبت به آثار و نتایج این حركت بود؟ و در</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>صورت دوم آیا یك قیام و نهضت و انقلاب مقدس بود یا دفاع ؟ آیا كارى بود كه از طرف</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>امام شروع شد و حكومت وقت مى خواست آن را سركوب كند، و یا او از طرف حكومت وقت مورد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تجاوز قرار گرفت و او به جاى سكوت و تسلیم ، شرافتمندانه از خود دفاع كرد؟ و عبارت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دیگر آیا چیزى از سنخ تقوا در جامعه بود و مظهر یك تقواى بزرگ در حد دادن جان بود،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یا مظهر یك احساس و عصیان و قیام مقدس ؟ آیا از نوع حفظ و اثبات خود بود یا از نوع</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نفى و انكار جبهه مخالف (1)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بنابراین فرض اول ناچار اهدافى داشت اجتماعى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>و اصولى ؛ و بنابر فرض ‍ دوم هدفش جز حفظ شرف و حیثیت انسانى خود نبود؛ و بنابر این</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>كه از نوع انقلاب و قیام ابتدایى بود، آیا مبناى این انقلاب صرفا دعوت مردم كوفه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بود كه اگر مردم كوفه دعوت نمى كردند قیام نمى كرد (و قهرا پس از اطلاع از عقب</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نشینى مردم كوفه در صدد كنار آمدن و سكوت بود) یا مبناى دیگرى جز دعوت مردم كوفه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>داشت و فرضا مردم كوفه دعوت نمى كردند، او در صدد اعتراض و مخالفت بود هر چند به</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>قیمت جانش تمام شود؟</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> (2)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: 700" lang=FA>نمایشگاه كربلا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>درزمان ما معمول است كه كشورها نمایشگاه صنایع درست مى كنند و گاهى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نمایشگاه جهانى از همه كشورهاى دنیا درست مى كنند. ظاهرا در هر شصت سال یك بار تمام</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دنیا یك نمایشگاه ترتیب مى دهند. گویند: برج ایفل یادگار یك نمایشگاهى است كه در</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شصت و اند سال پیش ساخته شده . در سه چهار سال پیش نیز نمایشگاهى در بروكسل ترتیب</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دادند كه از همه كشورهاى شرق و غرب در آن جا جمع شده بودند و مردم از همه دنیا به</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آنجا رفتند. منظور از این نمایشگاه نشان دادن محصولات فكرى و عملى بشر است . در</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آنجا انسان عظمت فكر و فعالیت و مقدار هنرنمایى بشر را مى فهمد. در آنجا همه چیز را</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مى آورند از سوزن تا نمونه كارخانه هاى عظیم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> .</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A href="http://www.mojahed12.mihanblog.com/" target=_blank><IMG border=0 alt="وبلاگ مجاهد - Www.Mojahed12.MihanBlog.Com" src="http://www.drmgangineh.com/img/Weblogs/Mojahed/Shahid-Motahari_Www.Mojahed12.MihanBlog.Com(6).jpg"></A></SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>صحنه كربلا را مى توان تشبیه كرد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به یك نمایشگاه ، ولى نه نمایشگاه علم و صنعت ، بلكه نمایشگاه معنویت و معرفت . در</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>این نمایشگاه ، انسان مى تواند به عظمت قدرت اخلاقى و روحى و معنوى بشر پى برد و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بفهمد تا چه اندازه بشر با گذشت و فداكار و آزاد مرد و خدا پرست و حق خواه و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حق</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پرست مى شود، معانى صبر و رضا و تسلیم و شجاعت و مروت و كرم و بزرگوارى تا چه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اندازه قدرت ظهور و بروز دارد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>معمولا اهل منبر وقتى كه مى خواهد قضیه كربلا را</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بزرگ كنند جنبه فاجعه و ظلم و ستمها را بزرگ مى كنند، در جستجوى پیدا كردن و حتى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>جعل كردن فاجعه هایى هستند، با بیان هاى مختلف و تشبیهات و مجسم ساختن ها جنبه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>فاجعه بودن را تقویت مى كنند و حال آنكه ما باید از خود بپرسیم بزرگى حادثه كربلا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از چه نظر است ؟ آیا از نظر فجیع بودنم است ؟ قطعا این فاجعه ، فاجعه كم نظیرى است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>، چنانكه ابو ریحان بیرونى در الاثار الباقیه به نقل نفس المهموم گفته و همچنین</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دیگران ، ولى فاجعه عظیم و شاید عظیم تر از این در دنیا زیاد بوده . خود فاجعه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدینه كمتر از فاجعه كربلا نبوده . عظمت مطلب از لحاظ سید الشهداء و یاران آن حضرت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>است نه از لحاظ ابن زیاد و ابن سعد و اتباع و اشیاع آنها، عظمت سعادت است نه عظمت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شقاوت . كربلا بیش از آن اندازه كه نمایشگاه شقاوت و بدى و ظهور پلیدى بشر باشد،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نمایشگاه روحانیت و معنویت و اخلاقى عالى و انسانیت است ، ولى اهل منبر كمتر به آن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>جنبه توجه دارند؛ و به عبارت دیگر در این قضیه از آن جنبه باید نگاه كرد كه ابا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>عبدالله و ابا الفضل و زینب قهرمان داستانند نه از آن جهت كه شمر و سنان قهرمان</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>داستانند (3)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نمایشگاه آخرتى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حادثه كربلا خودش یك نمایش از سربازان اسلام است ، اما نه نمایشى كه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>صرفا نمایش یعنى صورت سازى باشد، آدمكهایى درست بكنند و صورتى بسازند، ولى در واقع</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حقیقت نداشته باشد. مثلا فرض كنید آیه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> : </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ان الله اشترى من المؤ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>منین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در حادثه كربلا، خودش را در عمل نشان</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مى دهد (4)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دو صفحه كربلا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حادثه عاشورا و تاریخچه كربلا دو</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>صفحه دارد، یك صفحه سفید و نورانى و یك صفحه تاریك ، سیاه و ظلمانى كه هر دو صفحه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اش یا بى نظیر است و یا كم نظیر. اما صفحه سیاه و تاریكش از آن نظر سیاه و تاریك</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>است كه در آن فقط جنایت بى نظیر و یا كم نظیر مى بینیم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> (5)<BR></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رثاء براى نورانى ترین صفحه تاریخ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اگر صفحه نورانى تاریخ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حسینى را ما خواندیم ، آن وقت از جنبه دثائش ‍ مى توانیم استفاده بكنیم و گرنه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بیهوده است . خیال مى كنیم حسین بن على در آن دنیا منتظر است كه مردم برایش دلسوزى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>كنند یا العیاذ بالله حضرت زهرا (س ) بعد از هزار و سیصد سال ، آن هم در جوار رحمت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>الهى ، منتظر است كه چهار تا آدم فكسنى براى او گریه بكنند تا تسلى خاطر پیدا كند</SPAN><SPAN dir=ltr><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif"> (6) </SPAN></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: 700" lang=FA>برداشتهاى عاشورا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ما مى بینیم در طول تاریخ ،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>برداشتها از حادثه كربلا خیلى متفاوت بوده است . قبلا اشاره كردم كه مثلا برداشت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دعبل خزاعى از شعراى معاصر حضرت رضا علیه السلام ، برداشت كمیت اسدى از شعراى معاصر</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>امام سجاد و امام باقر علیه السلام با برداشت مثلا محتشم كاشانى یا سامانى و یا صفى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>علیشاه متفاوت است ، آنها یك جور برداشت كرده اند، محتشم جود دیگرى برداشت كرده است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>، سامانى جور دیگرى برداشت دارد، صفى علیشاه طور دیگرى و اقبال لاهورى به گونه اى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دیگر.این چگونه است ؟ به نظر من همه اینها، برداشتهاى صحیح است (البته برداشتهاى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>غلط هم وجود دارد، با برداشت هاى غلط كارى نداریم ) ولى ناقص است ، صحیح است ولى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>كامل نیست صحیح است یعنى غلط و دروغ نیست ، ولى یك جنبه آن است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> .(7)<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: 700" lang=FA>نوع نگرش ها بر عاشورا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>برداشت امثال دعبل خزاعى از نهضت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ابا عبدالله ، به تناسب زمان ، فقط جنبه هاى پرخاشگرى آن است . برداشت محتشم كاشانى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>جنبه هاى تاءثیر آمیز، وقت آور و گریه آور است . برداشت عمان سامانى یا صفى علیشاه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از این نهضت ، برداشتهاى عرفانى ، عشق الهى ، محبت الهى و پاكبازى در راه حق است كه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اساسى ترین جنبه هاى قیام حسینى جنبه پاكبازى او در راه حق است . همه این برداشتها</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>درست است ، ولى به عنوان یكى از جنبه ها، او كه از جنبه حماسى گفته ، او كه از جنبه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اخلاقى گفته است ، او كه از جنبه پند و اندرز گفته است ، همه درست گفته اند، ولى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>برداشت هر یك ، از یك جنبه و عضو این نهضت است نه از تمام اندام آن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> (8)<BR></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تجسم اسلام راستین</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>قرآن كریم در عین اینكه شعر نیست</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آهنگ پذیر است ، آن هم آهنگ هاى مختلف ، آن هم هر آهنگى متناسب با آیاتى و متناسب</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>با معانى آن آیات - آن چنان كه طه حسین در مرآه الاسلام (آئینه اسلام ، ترجمه مرحوم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آیتى ) بیان كرده است - جریان حادثه كربلا نیز شبیه پذیر یعنى نمایش پذیر است و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سوژه فراوان دارد و با اینكه یك حادثه واقعى و طبیعى است ، آنچنان صورت گرفته كه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>گویى خواسته اند با آن یك نمایشنامه تهیه كنند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اكنون مى گوییم این پرسوژه بودن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>و شبیه پذیر بودن معلول یك چیز دیگر است و آن این است كه گویى در حادثه كربلا بنا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بوده است كه اسلام در همه ابعادش و همه جنبه هایش تجلى كند و به عبارت دیگر عملا و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>واقعه - نه ظاهرا و براى تماشاى دیگران - تجسم داده شود و به مرحله عمل در آید (9)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پستى در حق امام حسین (ع</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><B> (</B><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>روضه اى را كه مرحوم عالم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بزرگوار دوست بسیار بسیار عزیز و گرانبهاى ما و شما نارمكى ها كه حدود ده سال پیش</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از دست ما رفت ، مرحوم آیتى رضوان الله تعالى علیه شنیدم یا در كتابش خواندم به یاد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مى آید. این مرد مى گفت : جنگ كربلا با یك تیر شروع شد و با یك تیر خاتمه یافت . با</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تیرى كه عمر سعد انداخت شروع شد. آیا مى دانید با چه تیرى خاتمه پیدا كرد، یعنى از</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>جنبه دو طرفى خارج شد و بعد از آن یك طرفه شد؟ ابا عبدالله در وسط صحنه ایستاده</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بود، پس از آنكه كروفرهاى زیادى كرده و خسته شده بود. ناگهان سنگى به پیشانى مباركش</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اصابت كرد، پیراهنش را بالا زد تا خون را از جبینش پاك كند كه در همان حال تیز زهر</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آلود و سه شعبه اى به سینه مباركش وارد شد. كار مبارزه حسین علیه السلام در آنجا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پایان یافت . و دیدند حسین علیه السلام دیگر شعار جنگى نمى دهد و مخاطب او فقط</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حوایش است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> : </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بسم الله و بالله وعلى مله رسول الله</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>غرض این است كه اولین تیرى كه رها شد، به وسیله عمر سعد بود. بعد هم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دیگر تیر مانند باران به طرف اصحاب ابا عبدالله آمد. اینها هم مردانگى كردند؛ یك پا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>را خواباندند روى زمین و پاى دیگر را بلند كردند و هر چه تیر در چله كمان داشتند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>انداختند و تعداد زیادى از دشمن را به خاك افكندند. عده اى از اصحاب ابا عبدالله در</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>این تیر اندازى عمومى شهید شدند. بعد جنگ تن به تن شروع شد كه احتیاج به زمان داشت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> . </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دو طرف حاضر شدند براى جنگ تن به تن . مردى از اصحاب ابا عبدالله مى رفت ، از</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آنها هم مى آمدند و در همه موارد هم آن روح ایمان پیروز مى شد و گاهى پنج نفر، ده</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نفر را از میان مى برد (10)</SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پی نوشتها:</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">1- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بلكه مى توان گفت سه نوع ماهیت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مى توان فرض كرد: ماهیت تقوایى ، ماهیت هجومى و قیامى ، و ماهیت پاسخگویى به نداى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مقدس ، كه ماهیت تعاونى دارد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">2- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حماسه حسینى ، ج 3، ص</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> 173.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">3- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حماسه حسینى ، ج 3، ص 73</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">4- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حماسه حسینى ، ج 1، ص 293</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">5- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حماسه حسینى ، ج 1، ص 121</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">6- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حماسه حسینى ، ج 1، ص 127و128</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">7- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حماسه حسینى ، ج 1، ص 292</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">8- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حماسه حسینى ، ج 1، ص 293</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">9- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حماسه حسینى ، ج 3، ص 344</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">10- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>گفتارهاى معنوى ، ص 275و276</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.</SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>منبع: كتاب امام حسین (ع) از زبان شهید مطهرى</SPAN></P> text/html 2013-04-05T14:38:51+01:00 www.azarpajang.ir شهید مطهری و تحلیل ماهیت نهضت حسینی ( قسمت سوم ) http://www.azarpajang.ir/post/6 <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: 700" lang=FA>برای اینكه بتوان نهضتی را الگوی دیگر نهضت ها قرار داد باید ابتدا ماهیت آن نهضت را به صورت كامل شناخت، حال برای اینكه ما ثابت كنیم كه نهضت حسینی الگوی بیداری اسلامی می باشد قصد داریم تا در چند پست آینده شما را با ماهیت نهضت حضرت سید الشهدا (ع) از زبان علامه شهید استاد مطهری آشنا نماییم.</SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: 700" lang=FA>آیا تاریخچه عاشورا فقط همین مصیبت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><B> </B></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>است و چیز دیگرى نیست ؟</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اشتباه ما همین است . این تاریخچه یك صفحه هم دارد كه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>قهرمان آن صفحه دیگر پسر معاویه نیست ، پسر زیاد نیست ، پسر سعد نیست ، شمر نیست</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> . </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در آنجا قهرمان حسین است . در آن صفحه ، دیگر جنایت نیست ، تراژدى نیست ، بلكه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حماسه است ، افتخار و نورانیت است ، تجلى حقیقت و انسانیت است ، تجلى حق پرستى است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> . </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آن صفحه را كه نگاه كنیم ، مى گوییم بشریت حق دارد به خودش ببالد. اما وقتى صفحه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سیاهش را مطالعه مى كنیم مى بینیم كه بشریت سر افكنده است و خودش را مصداق آن آیه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مى بیند كه مى فرماید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>: </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مسلما جبرئیل امین در مقابل اعلام خدا كه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>فرمود: انى جاعل فى الارض خلیفه سوالى نمى كند، بلكه آن دسته از فرشتگان كه فقط</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>صفحه سیاه بشریت را مى دیدند و صفحه دیگر آنرا نمى دیدند، از خدا این سوال را كردند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>كه : آیا مى خواهى كسانى را در زمین قرار دهى كه فساد كنند و خونها بریزند؟ و خدا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در جواب آنها فرمود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>: </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>انى اعلم ما لا تعلمون ؛ من مى دانم چیزى</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>را كه شما نمى دانید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آن صفحه ، صفحه اى است كه ملك اعتراض مى كند؛ بشر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سرافكنده است و این صفحه صفحه اى است كه بشریت به آن افتخار مى كند. چرا باید حادثه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>كربلا را همیشه از نظر صفحه سیاهش مطالعه كنیم ؟ و چرا باید همیشه جنایت هاى كربلا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>گفته شود؟ چرا همیشه باید حسین بن على از آن جنبه اى كه مورد جنایت جانیان است مورد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مطالعه ما قرار بگیرد؟ چرا شعارهایى كه به نام حسین بن على مى دهیم و مى نویسیم ،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از صفحه تاریك عاشورا گرفته شود؟ چرا ما صفحه نورانى این داستان را كمتر مطالعه مى</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>كنیم ، در حالى كه جنبه حماسى این داستان صد برابر جنبه جنایى آن مى چربد، و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نورانیت این حادثه بر تاریكى آن خیلى مى چربد پس باید اعتراف كنیم كه یكى از جانى</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>هاى بر حسین بن على ما هستیم كه از این تاریخچه فقط یك صفحه اش را مى خوانیم ، و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>صفحه دیگرش را نمى خوانیم . جانى هاى بر امام حسین آنها هستند كه این تاریخچه را از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نظر هدف منحرف كرده و مى كنند (1)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: 700" lang=FA>انواع نهضت ها</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><B> </B></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ممكن است نهضتى تك معنى و تك مقصد باشد و ممكن است به اصطلاح متشابه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>باشد، یعنى در آن واحد مقصدها و هدف هاى مختلف داشته باشد، گو این كه همه آن هدف ها</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بازگشتشان به یك هدف اصلى باشد. یك نهضت مى تواند در آن واحد داراى جنبه ها و ابعاد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مختلف بوده باشد (2)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: 700" lang=FA>انگیزه بیعت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><B> </B></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نهضت امام حسین علیه السلام یك نهضت چند مقصدى و چند جانبه اى و چند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بعدى است . و علت اینكه تفاسیر و تعابیر مختلفى در مورد این نهضت شده است ، محاذى</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بودن عناصر دخیل در آن است . ما وقتى كه از جنبه بعضى عوامل و عناصر به این نهضت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نگاه مى كنیم ، مى بینیم صرفا جنبه تمرد و عدم تسلیم در مقابل قدرتهاى جابره و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تقاضاهاى ناصحیح قدرت حاكم وقت دارد. از این نظر، این نهضت یك نفى ، نه و عدم تسلیم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>است . </SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A href="http://www.mojahed12.mihanblog.com/" target=_blank><IMG border=0 alt="وبلاگ مجاهد - Www.Mojahed12.MihanBlog.Com" src="http://www.drmgangineh.com/img/Weblogs/Mojahed/Shahid-Motahari_Www.Mojahed12.MihanBlog.Com(5).jpg" width=301 height=226></A></SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آن جنبه این است كه همه مى دانیم بعد از مردن معاویه و جانشین شدن یزید و پس</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از آن همه توطئه هایى كه براى این كار چیدند، یزید لازم دید از چند نفر از شخصیت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>هاى بزرگ جهان اسلام و در راءس آنها وجود مقدس حسن بن على علیه السلام كسى كه از او</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خیلى حساب مى برد، بیعت بگیرد تا این بیعت سبب خاموشى همه مردم بشود و در واقع</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تعهدى از حسین بن على علیه السلام در مورد خودش بگیرد (3)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: 700" lang=FA>شرایط سه گانه عظمت نهضت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><B> </B></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مى دانیم كه امام حسین نهضتى</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>كرده است كه شرایط سه گانه عظمت را دارا بوده است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> :<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>الف - مقدس بودن هدف و شخصى</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نبودن آن ، به خاطر انسانیت بودن آن تواءم یا فداكارى و گذشت از منافع فردى بوده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>است به همین دلیل بشریت اینگونه افراد را كه مرز میان خود و دیگران را شكسته اند از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خود مى داند و خود را از آنها مى داند، او را فداى امت و مصالح امت مى بیند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ب</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> - </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اینكه تواءم بوده با یك بصیرت قوى و نافذ، و آنچه دیگران در ظاهر نمى دیدند، او در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خشت خام مى دیده است . به عبارت دیگر از محیط خودش پیش بود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ج - اینكه نورى بوده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>كه در میان یك ظلمت كامل درخشیده است (4)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: 700" lang=FA>عوامل ارزشى نهضت</SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بسیارى از عوامل ها، ارزش دهنده به یك نهضت است . نهضت ها خیلى با هم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>فرق مى كنند. اگر روح عصبت در آن باشد، روح به اصطلاح خاكى پرستى در آن باشد، یك</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ارزش به نهضت مى دهد؛ و اگر روح هاى معنوى و انسانى و الهى داشته باشد، ارزش دیگرى</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به آن مى دهد. هر سه عامل دخیل در نهضت حسینى به این نهضت ارزش داد، بالخصوص عامل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سوم .ولى گاهى آن كسى كه این ارزش به او تعلق دارد، یك وضعى پیدا مى كند كه به این</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ارزش ، ارزش مى دهد. همچنان كه آن ارزش ، او را صاحب ارزش مى كند، او هم شاءن این</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ارزش را بالا مى برد. چنانكه یك مرد روحانى وقتى كه لباس روحانیت را مى پوشد، واقعا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>این لباس براى او افتخار است ، باید افتخار كند كه این لباس را به او پوشانیده اند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>و روحانیون حقیقى هم او را قبول دارند، ولى یك كسى كارش را در انجام وظایف روحانیت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>، در علم و تقوا و عمل به جایى مى رساند كه او افتخار این لباس مى شود. مى گوییم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>لباس روحانیت آن لباسى است كه فلان كسى هم دارد، لباسى است كه او پوشیده است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr> (5)</SPAN><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: 700" lang=FA>عوامل گوناگون حادثه كربلا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در جریان حادثه كربلا عوامل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>گوناگونى دخالت داشته است ، یعنى انگیزه هاى متعددى براى امام در كار بوده است كه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>همین جهت از طرفى توضیح و تشریح ماهیت این قیام را دشوار مى سازد؛ زیرا آنچه از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>امام ظاهر شده كه اظهار نظر كنندگان ، گیج و گنگ بشوند و ضد و نقیض اظهار نظر كنند؛</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>و از طرف دیگر به این قیام جنبه هاى مختلف مى دهد و در حقیقت از هر جنبه اى ماهیت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خاصى دارد (6)</SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پی نوشتها:<?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p></SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>1- حماسه حسینى ، ج 1، ص</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> 125<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">2- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حماسه حسینى ، ج 1، ص</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> 186<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">3- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حماسه حسینى ، ج 1، ص</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> 187<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">4- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حماسه حسینى ، ج 3، ص</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> 285<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">5- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حماسه حسینى ، ج 2، ص</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> 285<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">6- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حماسه حسینى ، ج 2، ص</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> 174</SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>منبع: كتاب امام حسین (ع) از زبان شهید مطهرى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2013-04-05T14:31:23+01:00 www.azarpajang.ir شهید مطهری و تحلیل ماهیت نهضت حسینی ( قسمت دوم ) http://www.azarpajang.ir/post/5 <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: 700" lang=FA>برای اینكه بتوان نهضتی را الگوی دیگر نهضت ها قرار داد باید ابتدا ماهیت آن نهضت را به صورت كامل شناخت، حال برای اینكه ما ثابت كنیم كه نهضت حسینی الگوی بیداری اسلامی می باشد قصد داریم تا در چند پست آینده شما را با ماهیت نهضت حضرت سید الشهدا (ع) از زبان علامه شهید استاد مطهری آشنا نماییم.</SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>انقلاب اسلامى نه انفجارى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آیا جریان امام حسین علیه السلام</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یك انقلاب انفجارى و یك انفجار بود؟ یك كار ناآگاهانه بود؟ آیا به این صوبت بود؟ در</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اثر فشارهاى خیلى زیادى كه از زمان معاویه و بلكه از قبل از آن بر مردم و خاندان</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>امام آورده بودند، دوره یزید كه رسید، دیگر اصلا حوصله امام حسین سر آمد و گفت : هر</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>چه بادا باد، هر چه مى خواهد بشود؟! العیاذ بالله گفته هاى خود امام حسین كه نه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تنها از آغاز این نهضت ، بلكه از بعد از مرگ معاویه شروع مى شود نامه هایى كه میان</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>او و معاویه مبادله شده است ، سخنرانى هایى كه در مواقع مختلف ایراد كرده است ، از</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>جمله آن سخنرانى معروفى كه در منى صحابه پیغمبر را جمع كرد، و حدیثش در تحف العقول</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>هست و خیلى مفصل است و خطابه بسیار غرایى است نشان مى دهد كه این نهضت در كمال</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آگاهى بوده ، انقلاب بوده ، انقلاب است اما نه انفجار، انقلاب هست ولى انقلاب</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اسلامى نه انفجار</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> (1)</SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دلایل</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>انفجارى نبودن قیام حسین (ع</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><B> (</B><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از جمله خصوصیات امام حسین این است كه در مورد فرد فرد اصحابش</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> ‍ </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اجازه نمى دهد كه قیام او حالت انفجارى داشته باشد. چرا امام حسین در هر فرصتى مى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خواهد اصحابش را به بهانه اى مرخص بكند؟ هى به آنها مى گوید: آگاه باشید كه اینجا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آب و نانى نیست ! قضیه خطر دارد. حتى در شب عاشورا با زبان خاصى با آنها صحبت مى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>كند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> (2)<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>من اصحابى از اصحاب خودم بهتر و اهل بیتى از اهل بیت خودم فاضل تر</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سراغ ندارم . از همه شما تشكر مى كنم ، از همه تان ممنونم . اینها جز با من با كسى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از شما كارى ندارند. شما اگر بخواهید بروید و آنها بدانند كه شما خودتان را از این</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>معركه خارج مى كنید، به احدى از شما كارى ندارند. اهل بیت من در این صحرا كسى را</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نمى شناسند، منطقه را بلد نیستند، هر فردى از شما با یكى از اهل بیت من خارج شود و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>برود، من اینجا هودم هستم تنها (3)</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A href="http://www.mojahed12.mihanblog.com/" target=_blank><IMG border=0 alt="وبلاگ مجاهد - Www.Mojahed12.MihanBlog.Com" src="http://www.drmgangineh.com/img/Weblogs/Mojahed/Shahid-Motahari_Www.Mojahed12.MihanBlog.Com(4).jpg" width=301 height=226></A></SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>چرا؟ رهبرى كه مى خواهد از ناراحتى و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نارضایتى مردم استفاده كند كه چنین حرفى نمى زند. همه اش از تكلیف شرعى مى گوید</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>البته تكلیف شرعى هم بود و امام حسین از گفتن آن نیز غفلت نكرد، اما مى خواست آن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تكلیف شرعى را در نهایت آزادى و آگاهى انجام بدهند. </SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خواست به آنها بگوید: دشمن ،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شما را محصور نكرده ، از ناحیه دشمن اجبار ندارید. اگر از تاریكى شب استفاده كنید و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بروید، كسى مزاحمتان نمى شود. دوست هم شما را مجبور نمى كند. من بیعت خودم را از</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شما برداشتم . اگر فكر مى كنید كه مساءله بیعت براى شما تعهد و اجبار به وجود آورده</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>است ، بیعت را هم برداشتم . یعنى فقط انتخاب و آزادى . باید در نهایت آگاهى و آزادى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>و بدون اینكه كوچكترین احساس اجبارى از ناحیه دشمن یا دوست بكنید، مرا انتخاب</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>كنید (4)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>عظمت نهضت كربلا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>داستان كربلا در هزار و دویست</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سال پیش روى صفحه كتاب آمده ، یك وقتى آمده كه كسى فكر نمى كرده كه این حادثه این</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>قدر گسترش پیدا خواهد كرد. متن تاریخ حادثه گویى اساسا براى یك نمایشنامه نوشته شده</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>است ، شبه پذیر است ، گویى دستور نداده اند كه آنرا براى صحنه بودن بسازند. شهادت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>هاى فجیع ما زیاد داریم ولى این داستان به این شكل آیا مى تواند تصادف باشد و تعمد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نباشد و ابا عبدالله به این مطلب توجه نكرده باشد؟ من نمى دانم ، ولى بالاخره قضیه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>این طور است و باور هم نمى كنم كه تعمدى در كار نباشد (5)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نگاهى به حادثه كربلا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حادثه كربلا یك جنایت و یك</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تراژدى است ، یك مصیبت است ، یك رثاء است . این صفحه را كه نگاه مى كنیم ، در آن ،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>كشتن بیگناه مى بینیم ، كشتن جوان مى بینیم ، شیر خوار مى بینیم ، اسب بر بدن مرده</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تاختن مى بینیم ، آب ندادن به یك انسان مى بینیم ، زن و بچه را شلاق زده مى بینیم ،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آب ندادن به یك انسان مى بینیم ، اسیر را بر شتر بى جهاز سوار كردن مى بینیم ، از</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>این نظر قهرمان حادثه كیست ؟ واضح است وقتى كه حادثه را از جنبه جنایى نگاه كنیم ،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آنكه مى خورد قهرمان نیست ، آن بیچاره مظلوم است . قهرمان حادثه در این نگاه یزید</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بن معاویه است ، عبیدالله بن زیاد است ، عمر سعد است ، شمر ذى الجوشن است ، خولى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>است و یك عده دیگر. لذا وقتى كه صفحه سیاه این تاریخ را مطالعه مى كنیم ، فقط جنایت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>و رثاء بشریت را پس ‍ مى بینیم . پس اگر بخواهیم شعر بگوییم چه باید بگوییم ؟ باید</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مرثیه بگوییم و غیر از مرثیه گفتن چیز دیگرى نیست كه بگوییم . باید بگوییم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> :</SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ز آن تشنگان هنوز به عیوق مى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رسد</SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>فریاد العطش ز بیابان</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>كربلا</SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پی نوشتها:</SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>1- حماسه حسینى ، ج 2، ص</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> 263.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">2- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حماسه حسینى ، ج 2، ص</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> 263.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">3- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حماسه حسینى ، ج 2، ص</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> 263.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">4- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حماسه حسینى ، ج 2، ص</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> 264.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">5- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حماسه حسینى ، ج 1، ص</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> 270.</SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>منبع: كتاب امام حسین (ع) از زبان شهید مطهرى</SPAN></P> text/html 2013-04-05T14:22:36+01:00 www.azarpajang.ir شهید مطهری و تحلیل ماهیت نهضت حسینی ( قسمت اول ) http://www.azarpajang.ir/post/4 <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: 700" lang=FA>برای اینكه بتوان نهضتی را الگوی دیگر نهضت ها قرار داد باید ابتدا ماهیت آن نهضت را به صورت كامل شناخت، حال برای اینكه ما ثابت كنیم كه نهضت حسینی الگوی بیداری اسلامی می باشد قصد داریم تا در چند پست آینده شما را با ماهیت نهضت حضرت سید الشهدا (ع) از زبان علامه شهید استاد مطهری آشنا نماییم.</SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>چهار مرحله قیام</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پس از</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تاءمل كامل در مدارك تاریخى چنین معلوم مى شود كه قیام امام با تهاجم دستگاه حكومت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شروع شده و در چهار مرحله مختلف انجام یافته است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> :<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt">1- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از وقتى كه آن حضرت از</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدینه به مكه هجرت فرمود تا وقتى كه به تصمیم ماندن در مكه باقى بود</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.</SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><FONT size=2 face=Tahoma>2- </FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از وقتى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>كه تصمیم گرفت به كوفه برود تا وقتى كه با حر بن یزید ریاحى برخورد كرد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.</SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><FONT size=2 face=Tahoma>3- </FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>برخورد با حر بن یزید ریاحى تا شروع جنگ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt">4- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مرحله جنگ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> (1)<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: 700" lang=FA>ماهیت نظام حسینى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یكى از مسائل در مورد نهضت امام</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حسین علیه السلام این است كه ماهیت این نهضت چه بوده است ؟ چون نهضت ها هم مانند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پدیده هاى طبیعى ، ماهیت هاى مختلف دارند. اشیاء و پدیده هاى طبیعى ، از معدنى ها</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>گرفته تا گیاهان و انواع حیوانات ، هر كدام ماهیتى طبیعى و وضع بالخصوصى دارند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نهضت ها و قیام هاى اجتماعى عم این چنینند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یك شى ء را اگر بخواهیم بشناسیم ؛ یا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به علل فاعلى آن مى شناسیم ، یا به علل غایى آن (كه امروز شناخت به علل غایى را</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>چندان قبول ندارند)، یا به علل مادى آن یعنى اجزاء و عناصر تشكیل دهنده آن ، و یا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به علت صورى آن ، یعنى به وضع و شكل و خصوصیتى كه در مجموع پیدا كرده است . اگر یك</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نهضت را هم بخواهیم بشناسیم ، ماهیتش را بخواهیم به دست آوریم ، ابتدا باید علل و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>موجباتى را كه به این نهضت منتهى شده است بشناسیم . تا آنها را نشناسیم ماهیت این</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نهضت را نمى شناسیم (شناخت علل فاعلى ). بعد باید علل غایى آنرا بشناسیم . یعنى این</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نهضت چه هدفى دارد؟ اولا هدف دارد یا هدف ندارد و اگر هدف دارد چه هدفهایى دارد؟</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سوم باید عناصر و محتواى این نهضت را بشناسیم كه در این نهضت چه كارهایى ، چه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>عملیاتى صورت گرفته است ؟ و چهارم باید ببینیم این عملیاتى كه صورت گرفته است ،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مجموعا چه شكلى پیدا كرده است؟</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> (2)</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A href="http://www.mojahed12.mihanblog.com/" target=_blank><IMG border=0 alt="وبلاگ مجاهد - Www.Mojahed12.MihanBlog.Com" src="http://www.drmgangineh.com/img/Weblogs/Mojahed/Shahid-Motahari_Www.Mojahed12.MihanBlog.Com(3).jpg" width=301 height=226></A></SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ماهیت هاى گوناگون قیام حسین (ع</SPAN><SPAN dir=ltr><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif">(</SPAN></FONT></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در انقلاب امام حسین ، در درجه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اول باید بدانیم كه انقلاب آگاهانه است ، هم از ناحیه خودش و هم از ناحیه اهل بیت و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یارانش . انفجار نیست</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> .<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>انقلاب آگاهانه مى تواند ماهیت هاى مختلف داشته باشد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اتفاقا در قضایاى امام حسین عوامل زیادى مؤ ثر بودند كه این عوامل سبب شده است كه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نهضت امام حسین یك نهضت چند ماهیتى باشد نه تك ماهیتى . یكى از تفاوتهایى كه میان</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پدیده هاى اجتماعى و پدیده هاى طبیعى هست این است كه پدیده طبیعى باید تك ماهیتى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>باشد، نمى تواند چند ماهیتى باشد، یك فلز در آن واحد نمى تواند كه هم ماهیت طلا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>داشته باشد و هم ماهیت مس را.ولى پدیده هاى اجتماعى ، مى توانند در آن واحد چند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ماهیتى باشند (3)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ماهیت هاى قیام گوناگون حسینى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پدیده اجتماعى مى تواند چند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ماهیتى باشد اتفاقا قیام امام حسین از آن پدیده هاى چند ماهیتى است ، چون عوامل</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مختلف در آن اثر داشته است ، مثلا یك نهضت مى تواند ماهیت عكس العملى داشته باشد،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یعنى صرفا عكس العمل باشد؛ مى تواند ماهیت عكس العمل داشته باشد، یعنى صرفا عكس</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>العمل باشد؛ مى تواند ماهیت آغازگرى داشته باشد. اگر یك نهضت ماهیت عكس العملى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>داشته باشد، میتواند یك عكس العمل منفى باشد در مقابل یك جریان ، و مى تواند یك عكس</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>العمل مثبت باشد در مقابل جریان دیگر. همه اینها در نهضت امام حسین وجود دارد. این</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>است كه این نهضت ، یك نهضت چند ماهیتى شده است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> (4)<BR></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نهضت انفجارى یا آگاهانه؟</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یكى از مسائلى كه در مورد نهضت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>امام حسین علیه السلام مطرح است این است كه آیا این قیام و نهضت از نوع یك انفجار</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بود؟ از نوع یك عمل ناآگاهانه و حساب نشده بود؟ نظیر اینكه به دیگرى حرارت بدهند،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آبى كه در آن هست تبدیل به بخار بشود، منافذ هم بسته باشد، بالاخره منفجر خواهد شد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>و نظیر انفجارهایى كه براى افراد انسان پیدا مى شود كه انسان در شرایطى قرار مى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>گیرد (حالا یا به علتى كه همان جا پیدا مى شود یا به علل گذشته ، یك درون پر از</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>عقده و ناراحتى دارد) كه در حالى كه هرگز نمى خواهد فلان حرف را بزند، ولى یك مرتبه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مى بینید ناراحت و عصبانى مى شود و از دهانش هر جه كه حتى دلش هم نمى خواهد بیرون</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بیاید، بیرون مى آرد. این را مى گویند انفجار. بسیارى از قیامها انفجار است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> .<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یكى از جاهایى كه در آن ، راه مكتب اسلام با راه مكاتب مادى امروز فرق میكند،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>این است كه مكاتب مادى امروز روى اصول خاص دیالكتیكى مى گویند تضادها را تشدید</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بكنید، ناراحتى ها را زیاد بكنید، شكافها را هر چه مى توانید عمیق تر بكنید، حتى با</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اصلاحات واقعى مخالفت كنید براى اینكه جامعه را به انقلاب به معنى انفجار (نه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>انقلاب آگاهانه ) بكشانید. اسلام به انقلاب انفجارى یك ذره معتقد نیست . اسلام ،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>انقلابش هم انقلاب صد در صد آگاهانه و از روى تصمیم و كمال آگاهى و انتخاب است (5)</SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پی نوشتها:</SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>1- حماسه حسینى ، ج 3، ص 410</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">2- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حماسه حسینى ، ج 2، ص</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> 261.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">3- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حماسه حسینى ، ج 2، ص</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> 265.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">4- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حماسه حسینى ، ج 2، ص</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> 266.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">5- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حماسه حسینى ، ج 2، ص</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> 262.</SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>منبع: كتاب امام حسین (ع) از زبان شهید مطهرى</SPAN></P> text/html 2013-04-05T14:01:01+01:00 www.azarpajang.ir استاد مطهرى و بسط تفكر اسلامى http://www.azarpajang.ir/post/3 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شهیدمطهرى كه پرورده فكرى و همراه استادش علامه طباطبایى است، بسیارى از مباحث</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>فلسفى علاّمه را در حوزه هاى اخلاق، اجتماع و سیاست، شرح و بسط مى دهد و اندیشه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>جدیدى را مطرح مى كند. وقتى كه شهیدمطهرى بنابر مقتضیات خاص، در سال 1331 به تهران</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مهاجرت مى كند، در عرض دو سال، مقدمه، شرح و پاورقى جلداوّل و دوم اصول فلسفه و روش</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رئالیسم را به اتمام مى رساند و سال بعد هم عضو هیأت علمى دانشكده الهیات دانشگاه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تهران مى شود.(</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">1</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>) از آن زمان به مدت 20 سال در كنار تعلیم و تدریس در دانشگاه،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>همزمان در مدرسه مروى و نیز جلسات خصوصى و جلسات</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>هفتگى در منازل افراد، علوم مختلف اسلامى بخصوص فلسفه اسلامى را تدریس مى كند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دوره اقامت وى در تهران، پربارترین دوره حیات ایشان است و تمامى خدمات ارزنده ایشان</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از تحقیق و تدریس و تألیف گرفته تا خطابه، وعظ، تبلیغ و كوشش در حل مشكلات و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نابسامانى هاى اجتماعى در این دوره است.(2)</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>با این وجود در دهه 1330، به جز اصول فلسفه و روش رئالیسم و یكى دو كتاب دیگر،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>هیچ اثرى از وى منتشر نمى شود و تمام وقت و تلاش وى صرف تحقیق و مطالعه در مبانى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>فكرى اسلامى، تربیت، تهذیب روحى جوانان و ساختن افراد مى شود. استادمطهرى با همین</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پشتوانه فكرى و اسلامى، در دهه 1340 كه جولانگاه اندیشه ها و جریانهاى فكرى است، با</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تمام قوا به صحنه مى آید و ضمن نقد و ردّ جریانها و اندیشه هاى مادى و التقاطى، طرح</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>گسترده معارف اسلامى را ارائه مى دهد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وى كه در بنیادهاى فلسفى پیرو استادش علاّمه طباطبایى و بر مشرب صدرایى است، به</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مقتضاى زمان، مسایل و مشكلات نسل جوان مشى مى كند و در زمینه احساس تكلیف و رسالتش،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>چنین مى نویسد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>: </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>این بنده از حدود بیست سال پیش كه قلم به دست گرفته، مقاله یا كتاب نوشته ام</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تنها چیزى كه در همه نوشته هایم آن را هدف قرار داده ام، حل مشكلات و پاسخگویى به</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سؤالاتى است كه در زمینه مسایل اسلامى عصر ما مطرح است.(3)</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>با اینكه كتابها و آثار ایشان در موضوعهاى گوناگون و در شرایط متفاوت نوشته شده،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به تعبیر خودش هدف كلى همه آنها یك چیز بوده است و آن اینكه دین اسلام ناشناخته است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>و حقایق آن در اثر تعلیمات غلط، براى مردم واژگونه جلوه مى كند و استاد وظیفه خود</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مى داند كه در این میدان وارد شود و انجام وظیفه كند.(4)</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شهیدمطهرى در تهران علاوه بر تدریس و تحقیق، با مجامع اسلامى و روشنفكران مبارز</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مانند انجمنهاى اسلامى مهندسین، پزشكان و دانشگاهیان آشنا بود و برایشان سخنرانى مى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>كرد. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><A href="http://www.mojahed12.mihanblog.com/" target=_blank><IMG border=0 alt="وبلاگ مجاهد - Www.Mojahed12.MihanBlog.Com" src="http://www.drmgangineh.com/img/Weblogs/Mojahed/Shahid-Motahari_Www.Mojahed12.MihanBlog.Com(2).jpg" width=301 height=226></A></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>جمع همفكران وى مانند شهیدبهشتى، شهید باهنر، آیت الله طالقانى و برخى از روشنفكران مذهبى با هم، جلسه ها و نشستهایى داشتند. در دهه 1330 جلسات</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ماهانه اى تحت عنوان «گفتار ماه» تشكیل مى شد(5) كه اغلبِ سخنرانیهاى سطح بالا بود</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>و حاصل آن سه جلد كتاب به نام گفتار ماه بود كه با تفكر و مطالعه زیاد تهیه شده</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بود.(6) حتى كتاب بحثى پیرامون مرجعیت و روحانیت نیز مجموعه مقالاتى است كه حاصل هم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>فكرى جمعى است و در جلسات و گردهمائى هاى علمى و مذهبى و با طرح و برنامه مشخص</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تدوین شده است.(7)</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>با این برنامه هاى متراكم و فشرده، شهیدمطهرى بین قم و تهران رفت و آمد مى كرد و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ضمن زیارت امام خمینى(قدس سره) و علامه طباطبایى، حلقه اتصال و ارتباط مجامع اسلامى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>و روشنفكرى مخالف رژیم با قم بود و با همفكرانش در قم نیز همكارى مى كرد. در سال</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> 1336</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>، آقاى هاشمى رفسنجانى به همراه جمعى دیگر از فضلاى حوزه علمیه قم، نشریه اى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>علمى ـ اجتماعى به نام «مكتب تشیع» منتشر مى كنند كه شهیدمطهرى از تهران براى آن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مقاله مى فرستد و روند آن را زیرنظر دارد.(8) در سال 1337 نیز مجله علمى و دینى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> «</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>درسهایى از مكتب اسلام» با همكارى جمعى دیگر از علما و فضلاى حوزه منتشر شد(9) كه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مقاله هاى خوبى در زمینه مسایل اسلامى داشت و مورد تأیید و حمایت آیت الله بروجردى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بود. این مجلّه هم دور از نگاه تیزبین شهیدمطهرى نبود و وى ضمن اظهار مسرّت از</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>انتشار آن، مقاله هاى آن را به دقت زیرنظر داشت و گاه در جلسه هیأت تحریریه آن شركت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مى كرد. در همین ایام، شهید مطهرى، كتاب داستان راستان خود را منتشر مى كند و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>داستانها و سرگذشتهاى اسلام را به بیانى شیوا و شیوه اى بدیع مطرح مى كند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بنابراین، همكارى و همفكرى علما و روحانیون كه شخصیتهاى وزین علمى و اجتماعى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بودند، موجب نشر هرچه بیشتر افكار اسلامى مى شد و در شرایطى كه رژیم پهلوى در</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سالهاى پس از كودتا، مشغول تحكیم مواضع نظامى و پلیسى خود و سركوب مخالفان بود، جریان فقاهتى ـ ولایتى در سایه رهبرى امام و شخصیتهاى متفكر و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اندیشمندى همچون شهید مطهرى و به كمك انتشارات نوپاى مكتب تشیع و مكتب اسلام و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تلاشهاى استادان و دانشجویان متدین و طلاب جوان، فعالیتهاى سازنده اى داشتند كه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آثار این تلاشهاى فكرى در جریان انقلاب اسلامى (در دهه هاى 40 و 50) آشكار شد.(10)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مردم در اثر این تعلیمات، نشاط مى گرفتند و با تحلیلهاى متناسب با زمان، براى پذیرش</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مسئولیت ایجاد نهضت اسلامى آمادگى و پرورش پیدا مى كردند كه آثار آن در سال 1341 با</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شروع مبارزه امام خمینى(قدس سره) تجلّى كرد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پی نوشتها:</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>1- سیرى در زندگانى استاد مطهرى، ص 32</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>2- همان، ص 33</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>. </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>3- مطهرى، عدل الهى، ص 8</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>. </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>4- همان</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.</SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>5- جاوید موسوى، پیشین، ص 143، مصاحبه واعظ زاده، ص 219، مصاحبه شهید بهشتى و</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نیز دوانى، پیشین، ص 25 و سیرى در زندگانى استاد، ص 65</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>. </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>6- دوانى، پیشین، ص 25</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>. </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>7- جاوید موسوى، پیشین، صص 220ـ219، مصاحبه شهید بهشتى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>. </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>8- همان، ص 58، مصاحبه هاشمى رفسنجانى و نیز سیرى در زندگانى استاد مطهرى، ص 12،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مقاله هاشمى رفسنجانى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>. </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>9- على دوانى، پیشین، صص 27 ـ 26</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>.</SPAN></P> <P dir=rtl><FONT size=2 face=Tahoma,sans-serif><SPAN lang=fa>10- </SPAN>سیرى در زندگانى استاد مطهرى، صص 14ـ12.</FONT></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>منبع: كتاب درآمدى بر مبانى فكرىانقلاب اسلامى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN></P></SPAN>